1. กิจกรรมสำหรับผู้เล่น Special Force ทุกคน
  2. ระยะเวลากิจกรรม 13 สิงหาคม - 11 กันยายน 2562
  3. หนึ่งบัญชีเฟสบุ๊ครับไอเทมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  4. โค้ดไอเทมหมดอายุ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 23.59 น.
  5. ของรางวัลเป็นไอเทมพิเศษ 13 ชิ้น
  6. ไอเทมของรางวัลเป็นรูปแบบไอเทมโค้ด
  7. หนึ่งไอดีเกม SF เติมโค้ดไอเทมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น